Beknopte biografie 


 


Home
Biografie
Romans A t/m K
Romans L t/m Z
TrilogieŽn
Pockets 1
Pockets 2
Schoolboekjes 1
Schoolboekjes 2
Met anderen
In periodieken 1
In periodieken 2
In periodieken 3
Diversen
Over de schrijver
Verantwoording
 
Een uitgebreide biografie van K.Norel is gedrukt en uitgegeven door de Vereniging 'Herman de Man' en is geschreven door ondergetekende. Hieronder volgt een uittreksel.

 

Klaas Norel is geboren in Harlingen op 9 november 1899. Hij had nog een broer en een zus. Klaas' vader overleed in 1913 en daardoor moest hij de ULO verlaten en werd kantoorbediende. Daar schreef hij zijn eerste journalistieke stukjes.

In 1920, na zijn militaire dienst werd hij journalist, redacteur van de Vrije Westfries te Enkhuizen en later medewerker van de Standaard en het Christelijk Weekblad De Spiegel.  Zijn eerste boek werd  "Land in zicht". In 1935 verscheen zijn eerste roman: "Het Getij Verloopt". Beide boeken gaan over de drooglegging van de Zuiderzee. Zijn tweede roman werd "Aan dood water" (1938) is een duidelijk vervolg. Het speelt zich af op en om de Zuiderzee en het voormalige eiland Urk.

In juni 1940 werd Norel als eerste Nederlandse journalist door de nazi's gevangen gezet wegens het schrijven van pro-geallieerde artikelen. Klaas kwam weer vrij, maar in april 1941 werd zijn krant "voorgoed" verboden, wegens het "ondanks herhaalde waarschuwingen volharden bij een negatieve houding". Hij werd medewerker van het illegale blad Trouw en is later tot mei 1946 chef binnenland van het legale Trouw gebleven.

In 1946 raakte hij overwerkt en moest een keus maken tussen schrijver worden of journalist. Hij koos voor het schrijven.

Zijn liefde voor de zee, zoals die in veel van zijn boeken naar voren komt, uitte zich al toen hij nog een kind was.

Hij woonde in Harlingen en was altijd bij het water te vinden.

Later maakte hij grote reizen te maken die hem de inspiratie voor zijn romans en jeugdboeken gaven.

Hij hield veel lezingen, waarbij hij, doordat er veel boeken geÔnspireerd zijn door zijn reiservaringen, meteen aan kan knopen bij zijn literaire werk.

Hierdoor ontstond er een publiek dat Norel kent uit zijn boeken en persoonlijke contacten. Dat hij als schrijver zeer gewaardeerd wordt bewijst niet alleen het aantal van zijn werken maar ook het feit van de (voor ons land) grote oplagen die sommige daarvan bereikten en dat er enkele onder zijn die je rustig 'klassiek' mag noemen zoals bijvoorbeeld "Engelandvaarders".

Voor het verzamelen van feiten en kennis voor zijn boeken heeft Norel gevaren op botters, loggers en trawlers, op sleepboten, kustvaartuigen, ouderwetse en moderne schepenvan de grote vaart, en - als gast van de Koninklijke Marine - op onderzeeŽrs, mijnenvegers en fregatten.
Behalve de Noord- en Zuiderzee bevoer hij ook de Middellandse Zeeen de Oostzee en stak hij verschillenden keren de Atlantische Oceaan over.
Hij bereisde de meeste landen van Europa, bezocht enkele Afrikaanse landen, reisde door Canada van zee tot zee,
door de Verenigde Staten en Mexico.
 
De meeste boeken hebben een sterk nationaal karakter, ook als ze in verre landen spelen. In een paar gevallen: -
"Blanke Flip en Zwarte Fanny". "Krojoto's wonderbare reis" en "Zarco de Zeevaarder" - zijn buitenlandse kinderen de hoofdpersonen.

Zijn christelijk geloof straalt dikwijls in zijn boeken door, maar hij richt zich tot een bepaalde volksgroep.

Norel wilde een schrijver zijn voor de gehele Nederlandse jeugd en voor alle lagen van de bevolking en is dat ook geworden.

Norel overleed op 4 mei 1971 ten gevolge van een auto-ongeluk.
Zijn auto raakte bij het inhalen van een vrachtwagen een tegemoetkomende vrachtauto. Hij werd 71 jaar oud.
 
Nog in de 21ste eeuw verschenen er regelmatig nieuwe herdrukken van ondermeer Engelandvaarders en
de gehele Woeltje trilogie.
 


Top